Bläddra

Barn möter världen

Kategorier: Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Barn möter världen

Kategorier: Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
I Barn möter världen får läsaren ta del av vad barn, framförallt barn i förskole - och lågstadieåldern, har sagt och funderat över då de mött världen vid resor jorden över. I texten beskrivs vad de sagt och funderat över. Deras utsagor har sedan tolkats med utgångspunkt från deras ålder. Tolkningarna har gjorts genom att de känslor och erfarenheter barnen ger uttryck för relateras till annan forskning inom de områden som deras utsagor handlat om. Dessa områden var exempelvis - barns rädsla, barns möte med naturen, mötet med andra kulturer, vad som förvånat barnen och hur de funderat över olika vardagliga händelser. Ett genomgående drag i barnens tankar och reaktioner är att de kan vara överraskande och oväntade för vuxna men alltid tankeväckande.