Bläddra

Barnet och musiken : En introduktion i musikpedagogik för förskollärare

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel

Barnet och musiken : En introduktion i musikpedagogik för förskollärare

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Barnet och musiken är en introduktion till musikpedagogik och -didaktik för blivande förskollärare. Boken fokuserar på det musikaliska och skapande barnet och pedagogens centrala roll i utvecklingen av en kultur för musikglädje. Den hjälper förskolläraren att reflektera över förhållandet mellan kunskap och färdigheter i estetiska processer med barn.

Barnet och musiken innehåller skildringar från praktiken och idéer till temaarbete i förskolan. Till varje kapitel hör studentuppgifter som kan ligga till grund för diskussion och reflektion. Boken är skriven för förskollärare, men den är också ett viktigt bidrag till andra musikpedagogiska utbildningar.

Morten Sæther är förste lektor i pedagogik vid Dronning Mauds Minne Høgskole i Trondheim.

Elin Angelo har för tillfället en tjänst vid Norges teknisk-naturvitenskapelige universitets program för lärarutbildning, men tjänstgör till vardags vid DMMH i Trondheim.

Översättare: Hans Dalén

Fackgranskare: Els-Mari Törnquist, filosofie doktor i musikpedagogik och universitetslektor i utbildningsvetenskap vid Malmö högskola och Ylva Holmberg, filosofie doktor i pedagogik vid Malmö högskola.