Bläddra

Barnmorskans handläggning vid normal förlossning : forskning och erfarenhet

Kategorier: Förlossningsvård Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Köp här

Barnmorskans handläggning vid normal förlossning : forskning och erfarenhet

Kategorier: Förlossningsvård Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Köp här

Den här boken innehåller samlad kunskap baserad på forskning och klinisk erfarenhet om den normala förlossningen. För att förstå och främja det normala förlossningsförloppet behövs insikt om såväl anatomi och fysiologi som psykologiska faktorer som påverkar den födande kvinnan.

Boken innehåller beskrivningar av rutiner, behandlingar och åtgärder som förekommer vid förlossning med koppling till den forskning och erfarenhet som finns kring användningen av dessa. Varje kapitel avslutas med en rekommendation för barnmorskans handläggning. I boken finns också ett kapitel om anatomi och fysiologi med många illustrationer för att ge en grundläggande förståelse för den normala förlossningen.

Barnmorskans handläggning vid normal förlossning kan användas som en praktisk vägledning av dig som är kliniskt verksam och av dig som studerar.