Bläddra

BAS-boken 2009 : kontoplan, instruktioner och fördjupning

Köp här

BAS-boken 2009 : kontoplan, instruktioner och fördjupning

Köp här
BAS-boken aktualiseras och förbättras årligen. I denna upplaga har kontoplanen, instruktionerna och kopplingarna till årsredovisning anpassats och kompletterats för att fokus ska ligga på stöd till de aktiebolag som väljer att tillämpa de nya förenklade reglerna för årsredovisning – K2-reglerna. Trots anpassningen till K2 finns i boken, i likhet med tidigare år, en komplett kontoplan med instruktioner, hänvisningar till lagar och normer samt koppling till årsredovisning för de företag som tillämpar allmänna regler.I BAS-boken har samtliga konteringsinstruktioner tydliga underrubriker och symboler som gör det lätt att hitta den information man söker. BAS-boken omfattar fler än 2 000 uppslagsord och affärshändelser, innehåller fler än 1 200 konton, över 400 utförliga instruktioner till konton och fler än 1 500 hänvisningar till lagar och normer. BAS-boken innehåller dessutom över 50 sidor med fördjupning inom olika områden t.ex. redovisning av vinstmarginalmoms.BAS-kontoplanen har funnits i över 30 år och är en generell plan för kontering och systematisering av affärshändelser. Genom BAS-intressenternas Förening förvaltas och utvecklas BAS-kontoplanen och produkter i anslutning till denna. Föreningens medlemmar företräder branschorganisationer, intresseföreningar och statliga myndigheter.Medlemmar med rösträtt


Bokföringsnämnden

FAR SRS

Föreningen SIE-Gruppen

Föreningen Svenskt Näringsliv

LRF Konsult

Skatteverket

Statistiska centralbyrån

Svenska kyrkan

Sveriges Byggindustrier

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF
Medlemmar utan rösträtt


Bolagsverket

Ekonomistyrningsverket

Elektriska InstallatörsOrganisationen EIO

Fastighetsägarna Sverige

Föreningen Företagsekonomiska Institutet 1888

Näringslivets Regelnämnd (NNR)

SABO AB

Svensk Energi – Swedenergy – AB

Sveriges Campingvärdars Riksförbund