Bläddra

Bäste herren på täppan? : en ESO-rapport om bostadsbyggande och kommunala markanvisningar

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Regional planering och områdesplanering Stadsplanering och kommunal planering
Köp här

Bäste herren på täppan? : en ESO-rapport om bostadsbyggande och kommunala markanvisningar

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Regional planering och områdesplanering Stadsplanering och kommunal planering
Köp här
HAR UTGÅTT - GÅR INTE ATT KÖPA.

Kommunal markanvisning till salu - men oklart för vem!

Pekar på problem med ofullständiga kontrakt, värdering och prissättning av projekt, olika anbudsformer samt transaktionskostnader i samband med kommunal markanvisning. Betonar de krav bör ställas på öppna och förutsägbara markanvisningssystem, som t.ex.
  • intressentlistor över de byggherrar som sökt och fått markanvisningar
  • i förväg framtagna prislistor för direktanvisning av mark i olika lägen och kvalitet
  • tillämpning av offentligrättsliga regler i de fall när markanvisningar hanteras av kommunala bolag.