Bläddra

Bättre arbetsmiljö – handbok

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

Bättre arbetsmiljö – handbok

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här
Bättre arbetsmiljö – Handbok är en uppslagsbok med de baskunskaper som behövs för att hantera de flesta arbetsmiljöfrågor som kan förekomma på en arbets¬plats. Boken tar upp såväl den fysiska arbetsmiljön som den organisatoriska och sociala. Om man på arbetsplatsen vill ha ytterligare kunskap inom ett eller flera arbets¬miljöområden innehåller handboken referenser till fördjupningslitteratur. Handboken utgör tillsammans med utbildningsmaterialen Bättre arbetsmiljö – Chefens och skyddsombudets roll samt Bättre arbetsmiljö – För alla medarbetare en bra grund för ett aktivt arbetsmiljöarbete på företaget. I denna 16:e upplaga har ändringar gjorts främst med anledning av förändrad lagstiftning fram till december 2020 och som är relevant för innehållet. Flera kapitel har omarbetats och förnyats bland annat för att stämma överens med Prevents övriga material och utbildningar om arbetsmiljö.