Bläddra

Be i den helige Ande – Tungotalets syfte och kraft

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro

Be i den helige Ande – Tungotalets syfte och kraft

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
På pingstdagen blev församlingen döpt i den helige Ande och apostlarna började tala olika slags tungomål. Paulus säger senare att han talar mer i tungomål än alla andra. Varför gör han det? Varför uppmuntrar han oss till bön i tungotal och andlig sång? Vilken nåd och vilka hemligheter finns det i att tala i tungor? Boken ”Be i den helige Ande” vill inspirera dig till att be i Anden och upptäcka många av de dolda välsignelser som finns för den som vill tala i tungor. Kyrkofadern Augustinus lär en gång ha sagt att ”den nydöpte ska tala i tungor!” Liksom Paulus och Augustinus vill Andréasson bl a peka på tungomålstalets betydelse för den kristna människan. Boken är värd att studera. Den visar bl a på förståndets och Andens gåvor som välsignelser i det kristna livet och inte som motpoler. Den vill också inspirera till tjänst och mission utifrån upplevelsen av den helige Andes fullhet. Christer Tornberg, Pastor i Pingstkyrkan, Jönköping