Bläddra

Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn. SOU 2016:73. : Delbetänkande från Utredningen om en modern föräldraförsäkring

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Social trygghet och välfärd: juridik Socialförsäkringsrätt Socialrätt
Köp här

Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn. SOU 2016:73. : Delbetänkande från Utredningen om en modern föräldraförsäkring

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Social trygghet och välfärd: juridik Socialförsäkringsrätt Socialrätt
Köp här
Utredningen föreslår en begränsning av rätten till föräldrapenning för föräldrar som kommer till Sverige med barn, eftersom den gruppen i dag blir överkompenserad inom ramen för föräldrapenningen. Detta gäller särskilt föräldrar som kommer till Sverige med något äldre barn.

Utredningen föreslår att begränsningen utformas så att den ungefärligen motsvarar den mängd föräldrapenning som en genomsnittlig försäkrad använder efter barnets ettårs- respektive tvåårsdag.Om ett barn blir bosatt här i landet under barnets andra levnadsår ska föräldrapenning därför lämnas under högst 200 dagar sammanlagt för föräldrarna. Om barnet i stället blir bosatt här i landet efter det andra levnadsåret ska föräldrapenning lämnas under högst 100 dagar sammanlagt för föräldrarna.

Särskild utredare: Lars Arrhenius