Bläddra

Behandlings-fri Biodling

Kategorier: Agronomi och lantbruk Biodling Djurhållning Teknik, ingenjörsvetenskap etc.

Behandlings-fri Biodling

Kategorier: Agronomi och lantbruk Biodling Djurhållning Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Med hjälp av trettio exempel på behandlingsfria biodlare i Europa och Amerika, med berömda namn inom avel för varroaresistens inberäknade, dokumenterar denna bok den uppmuntrande framgången och allt populärare biodlingen utan kemikalier.

Alltsedan Varroa kom till Europa och Amerika på 1980-talet, har de flesta biodlare känt sig tvungna att behandla sina samhällen med kemikalier för att undvika stora förluster. Men en minoritet biodlare har lyckats sköta sina samhällen utan kemikalier och har gjort så med inte bara acceptabla förluster utan med förluster som ibland är de samma eller mindre än de biodlares som använder kemikalier.