Bläddra

Behovet av en ny förståelse : ansvaret för miljön, klimatet och det globala utrymmet

Köp här

Behovet av en ny förståelse : ansvaret för miljön, klimatet och det globala utrymmet

Köp här
Hur är det egentligen med Jordens miljö och klimat? Vad ska man tycka? Vad kan jag göra? Den här boken utgår från klimathotet och dess eventuella effekter på människan och Jorden. Författarna närmar sig detta hot ur ett nytt perspektiv. Klimathotet beskrivs som en del av ett större problemkomplex. Ett som rör människan och hennes relationer till resten av naturen, inte minst till de naturgivna begränsningar som gäller för människans verksamhet på Jorden och som nu visar sig allt tydligare. Mänsklighetens samlade förväntningar på en ökande materiell konsumtion är inte förenliga med de förutsättningar som råder och kommer att råda på Jorden. Författarna går igenom opinionsbildningen kring klimatfrågan och den globala resurs- och miljöproblematiken. De visar att ny och bättre teknik inte räcker. Tekniken måste kombineras med livsstilsförändringar. De pekar på den globala medelklassen som en nyckelgrupp, när det gäller livsstil, konsumtionsmönster, opinionsbildning och inflytande på samhället. De hävdar att demokratiska samhällen nu ställs inför en serie utmaningar som kräver förändring av samhälleliga institutioner och politiska program. De ser civilsamhällets medverkan i dessa förändringar som särskilt betydelsefull. Och ytterst handlar det om dig och mig om allas vårt moraliska ansvar. Det behövs en mer realistisk bild av världen och människan, menar författarna. Det krävs först av allt genomgripande förändringar av hur vi alla tänker kring människans tillvaro på Jorden helt enkelt en ny existensförståelse. "Detta är en bok som alla borde läsa och som ägnar till eftertanke." Ida Åberg, BTJ-häftet "Som läsare känner jag att jag lärde mig något, fick nya ingångar till ett problem som hänger över oss alla." Jane Betts, BLT "Förhoppningen är att den nya berättelsen ska börja växa fram ur en medborgardebatt, där bokens tankar får vägleda." Kjell Andersson, Borås tidning "Det som är värt att konstatera är att resonemangen och slutsatserna i Behovet av en ny förståelse är viktiga och framför allt sällan framförda i den gängse debatten. " Emma Hemström, Min Planet