Bläddra

Bekämpning i praktiken 2000

Köp här

Bekämpning i praktiken 2000

Köp här
46:e årgången av boken som ger råd om hur man bekämpar ogräs, skadedjur, skadesvampar, bakterier, skadegörare i förråd och ohyra i djurstallar.

Här redovisas de kemiska och biologiska bekämpningsmedel som för närvarande är aktuella i Sverige. Preparaten presenteras så att användaren snabbt hittar det som söks. Sammanställningen baseras på uppgifter från Kemikalieinspektionen och från Jordbruksverket.

Särskilt intressant för parkförvaltningar, grönsaksodlare, trädgårdsägare, lantbrukare, skogsägare, de som håller djur i stall och alla som sysslar med rådgivning, tillsyn, information och försäljning av bekämpningspreparat.


Författarna är alla experter och behärskar tillsammans bekämpningsproblematiken på hela detta område.