Bläddra

Bemötande i domstol

Kategorier: Juridik Juridiska yrken: allmänt Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Köp här

Bemötande i domstol

Kategorier: Juridik Juridiska yrken: allmänt Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Köp här
Hur bemöter domstolarna vittnen, målsägande och tilltalade? Hur uppfattas domstolarna av dessa brukare? Hur bemöts förvaltningsdomstolarnas parter? Rapporten ger en djupare och mer systematisk kunskap om dessa frågor, och i analysen ingår även erfarenheter från professionella brukare advokater, åklagare och domare. I rapporten presenteras konkreta förbättrings- och åtgärdsförslag, för att domstolarna genom ett fortsatt utvecklat bemötandearbete ska uppnå såväl en högre grad av rättssäkerhet som en ökad effektivitet.