Bläddra

Bemötandelexikon

Köp här

Bemötandelexikon

Köp här
Ger förslag på hur man - utan att kränka eller såra den sjuka - kan bemöta demenssjuka i svåra men vanliga situationer. Vänder sig till äldreassistenter, undersköterskor, vårdbiträden och närstående.