Bläddra

Bemötandelexikon: Lexikon i beteende och bemötande av demenssjuka

Kategorier: Alzheimer, demens Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Neurologi och klinisk neurofysiologi

Bemötandelexikon: Lexikon i beteende och bemötande av demenssjuka

Kategorier: Alzheimer, demens Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Neurologi och klinisk neurofysiologi
Köp här
Lexikon i beteende och bemötande av demenssjuka. Ger förslag på hur man - utan att kränka eller såra den sjuka - kan bemöta demenssjuka i svåra men vanliga situationer. Vänder sig till äldreassistenter, undersköterskor, vårdbiträden och närstående. Ger förslag på hur man - utan att kränka eller såra den sjuka - kan bemöta demenssjuka i svåra men vanliga situationer. Vänder sig till äldreassistenter, undersköterskor, vårdbiträden och närstående.