Bläddra

Ben senin dünyadaki sesinim

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Modern och samtida poesi Poesi
Köp här

Ben senin dünyadaki sesinim

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Modern och samtida poesi Poesi
Köp här
Namdar Nasser är född 1963 i Teheran, Iran. Han är bland annat verksam som författare, översättare, förläggare och föreläsare. Under tonåren upplevde han på nära håll den samhällsomvälvning som resulterade i att monarkin i Iran ersattes av den nuvarande regimen. Bara ett par år senare blev Namdar Nasser, så som många andra unga män i hans generation, tvungen att delta i kriget mot grannlandet Irak. Tjugo år gammal lämnade han Iran illegalt och blev strandsatt i Turkiet i två år innan han 1985 kom till Sverige som flykting. Namdar Nasser har översatt, medverkat i och skrivit ett fyrtiotal böcker. Dikterna i den här samlingen återberättar självupplevda händelser men tecknar samtidigt många andra människors liknande livsöden. Även de personer som aldrig behövt uppleva krig och flykt får, genom dikterna, göra bekantskap med erfarenheter som vanlig nyhetsrapportering inte lyckas förmedla.