Bläddra

Berättelserna om Erik och om den lappländska nybyggarbygd som han lämnade

Köp här

Berättelserna om Erik och om den lappländska nybyggarbygd som han lämnade

Köp här
En ung mans flykt - och de som blev kvar. Med utgångspunkt från en sann tragisk olycka som in- träffade i maj 1914, då en ung man försvann i vårfloden i Umeälven, ges i tjugotvå berättelser växelvis redogörelser för själva händelsen och familjens uppslitande sorg - och för ynglingens tänkta flykt till Norge, till sjöss och småningom till ett dramatiskt liv i Minnesotas skogar, bland indianer och i våldsamma tornados på Kansas prärier. Parallellt ges berättelser om utvecklingen för dem som blev kvar i ynglingens hemby i södra Lappland under 1900-talet fram till nutiden.