Bläddra

Berlusconi och den auktoritära demokratin

Kategorier: Konservatism och högerideologier Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Berlusconi och den auktoritära demokratin

Kategorier: Konservatism och högerideologier Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
"Till skillnad från Mussolini, som försökte forma den nye italienaren när han väl hade tagit makten, hade Berlusconi redan bidragit till att skapa denne innan han fick makten." Silvio Berlusconi har utan föregångare använt televisionens språk, omsorgsfullt odlat sin image mer som en filmstjärna än politiker och sålt drömmen om obegränsad individuell njutning till sina väljare. Enligt Gibelli finns det en intim och nästan total förbindelse mellan marknaden och politiken, ett slags reklam-totalitarism. Detta innebär att politiken styrs av en kommersiell logik och att marknadens mekanismer alltmer utgör formen för politiken, med konformism som resultat. Det italienska samhället förklaras som ett långt gånget experiment i auktoritär demokrati. Essän beskriver de strukturer och förutsättningar som har möjliggjort Silvio Berlusconis över två decennier långa inflytande på det italienska samhället. Berlusconi och den auktoritära demokratin ger ett aktuellt och historiskt perspektiv på de orsaker som ligger till grund för den italienska populismen och epoken Berlusconi. Utvecklingen av den politiska situationen i Italien visar på den moderna demokratins utmaningar i en tid då populistiska och kortsiktiga resonemang får allt större utrymme i den politiska diskursen. Antonio Gibelli är professor i samtidshistoria vid universitetet i Genua. Berlusconi och den auktoritära demokratin är hans första bok på svenska.