Bläddra

Beroendesamhället

Köp här

Beroendesamhället

Köp här
Föreliggande översättning av Beroendesamhället började med att jag översatte boken för min egen skull. Jag bokstavligen "processade" mig genom den som ett led i mitt eget tillfrisknande. Jag började också använda översättningen i processgrupper jag leder och vi insåg att boken behövs på svenska. Att förstå innehållet i sak var givetvis en tillgång vid översättningen. För en socionom som jag utgör beroendeproblematiken en väsentlig del av arbetet, både som systemproblem och som problem för enskilda. När den svenska upplagan kom ut hade jag deltagit i Living in Process Work i tio år. Parallellt med innehållets process har översättningen haft sin process och att finna förlag har haft sin process; och alla tre processer har varit väsentliga för denna utgivning. Anni Bolin