Bläddra

Beteendets ABC : en introduktion till behavioristisk psykoterapi

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Behaviorism, beteendeteori Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Psykologi Psykologiska teorier, skolor och synsätt Psykoterapi Samhälle och samhällsvetenskap

Beteendets ABC : en introduktion till behavioristisk psykoterapi

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Behaviorism, beteendeteori Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Psykologi Psykologiska teorier, skolor och synsätt Psykoterapi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Beteendets ABC är en grundbok i klinisk inlärningspsykologi och fungerar som en introduktionstext till modern beteendeterapi. Den presenterar klassiska principer för inlärning och nyare tankegångar, särskilt vad gäller mänskligt språk och kognition. Allt sätts in i ett kliniskt perspektiv med särskilt fokus på inledande bedömning. Författarna väver in kliniska fall vilket ger en konkret framställning av en inlärningspsykologiskt förankrad psykoterapi. Den här tredje upplagan är uppdaterad och utökad, samt i vissa delar helt omarbetad. Boken vänder sig till studenter vid grundläggande utbildningar inom psykoterapi, klinisk psykologi och psykiatri men också till yrkesverksamma inom psykiatri och relaterade vårdområden.