Bläddra

Betraktelser av samtiden femte boken

Kategorier: Humor Livsstil, hobby och fritid Tecknade romaner och tecknade serier Tecknade romaner, serier och skämtteckningar

Betraktelser av samtiden femte boken

Kategorier: Humor Livsstil, hobby och fritid Tecknade romaner och tecknade serier Tecknade romaner, serier och skämtteckningar
"Jag upptäckte Johan Hesselstrands bilder under arbetet med Tecknaruppropet MOMENT 22 mot kärnvapen och Nato. Genom sin ordlösa satir har han vässat fram ett superkommunikativt bildspråk som talar till en bred publik. Bildernas frejdiga tilltal gömmer ofta mörka stråk. För Tecknaruppropet har han gjort den framtida satirklassikern Trygghet, om kärnvapnens falska trygghet, och har därigenom skänkt kampen för en kärnvapenfri värld ett slagkraftigt - och svåremotsagt - bildargument." Karin Zaric Sunvisson, satirtecknare