Bläddra

Bibeltolkningens bakgator : synen på judar, slavar och homosexuella i historia och nutid

Köp här

Bibeltolkningens bakgator : synen på judar, slavar och homosexuella i historia och nutid

Köp här

Hur har Bibeln kunnat användas för att sanktionera slaveri under 1800-talet, underblåsa antisemitism under 1900-talet och legitimera motstånd mot homosexuella i vår egen tid? Bibeln är västerlandets mest inflytelserika boksamling.
I tvåtusen år har den åberopats i olika debatter.

Jesper Svartvik belyser några av de mest skumma bakgatorna i bibeltolkningens historia och menar att vi har mycket att lära av denna. Vilka argument har använts i de olika debatterna? Finns det likheter? Vilka är de viktigaste skillnaderna? Hur tolkar nutidens bibelforskare de bibeltexter som har åberopats i diskussionerna?
Boken ger en fördjupad kunskap om bibeltolkningens historia och hjälper dagens bibelläsare att tolka och tillämpa texterna.