Bläddra

Bibliomanen

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Köp här

Bibliomanen

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Köp här
Klaus Dorf innehade en av de högre chefstjänsterna på Lahnbiblioteket, Marburgskanske mest berömda kulturinstitution.   På bara några veckor hade hans tillvaro förändrats radikalt. Om det var till det bättreeller till det sämre kunde han till en början inte riktigt avgöra.   Efter att han levt ett relativt behagligt liv utan att ha väckt ett alltför stort uppseende, omman bortsåg från att han ibland uppfattades som kontroversiell i sin yrkesroll, tyckte hanatt det nästan var lite komiskt hur lätt han, tillsammans med sin far, nu hade lyckatsutmana både den kriminella världen och de som stod för lag och ordning.   Men det som enligt Klaus Dorf från början var tänkt som ett genialiskt drag fick i ställetoanade konsekvenser för honom själv, både på det yrkesmässiga och privata planet.   URBAN FOLKEBRANT är lektor med mer än 20 års erfarenhet som läroboksförfattare.Han debuterade som barnboksförfattare år 2018 med självbiografierna Arrendatorns pojkoch Farväl till landet. Till senare barnböcker då inom genren magisk realism hör Den blåboken, Den gamla garderoben och Hästpojken som alla ingår i Lerholmsserien. Bibliomanen är hans debutroman för en vuxen läsekrets.