Bläddra

Bibliotek 2.0 : deltagarkultur i förändring

Kategorier: Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Köp här

Bibliotek 2.0 : deltagarkultur i förändring

Kategorier: Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Köp här
Vad är bibliotek 2.0? Är det frågan om ett fenomen, en utveckling, ett annorlunda bibliotek, en trend eller bara ett modeord? Boken gör en djupdykning i begreppet eller fenomenet bibliotek 2.0. Den handlar om den utveckling som hela tiden pågår på olika plan; vår förändrade nätverksmiljö, webben, nya innovationer, nya förväntningar, nytt beteende och hur denna förändring påverkar bibliotekets verksamhet. Bokens författare är alla forskare inom forskningsprojektet Bibliotek 2.0 vid Åbo Akademi och använder sig i sin genomgång av sju faktorer; interaktion, deltagande, användare, bibliotek och bibliotekstjänster, Web 2.0 och socialisering. Boken begränsar och knyter samman fenomenet och erbjuder också en plattform för diskussionen om den framtida utvecklingen av bibliotek 2.0 och dess betydelse för biblioteken och biblioteksanställda.

Boken ingår i serien om Biblioteksutveckling som ges ut i samarbete med Svensk Biblioteksförening.