Bläddra

Biblioteket i samhället : en gränsöverskridande mötesplats?

Kategorier: Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Köp här

Biblioteket i samhället : en gränsöverskridande mötesplats?

Kategorier: Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Köp här
Författaren som är sociolog och verksam på lärarutbildningen vid Malmö Högskola har både forskat och föreläst mycket om utanförskap och innanförskap. Grunden för denna bok är djupintervjuer med anställda på bibliotek i Skåne där den första frågan som ställdes var "Kan folkbiblioteken betraktas som plats för möten mellan utanförskap och innanförskap?". I boken diskuteras bl.a. begreppen utanförskap och innanförskap kopplade till olika teorier. Den innehåller också intressanta tankar om att en opersonlig bokförmedling riskerar att höja barriärerna och om att frånvaron av en uttalad kunskapssyn på biblioteken också lämnar fältet friare för marknadskrafterna. Slutligen ges rekommendationer för hur biblioteken kan fylla ytterligare en samhällelig funktion som kompletterar den klassiska rollen av litteratur- och informationsförmedlare. Omslag av Jonas Anderson.