Bläddra

Biblioteket i världen – en inspirationsbok

Kategorier: Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Köp här

Biblioteket i världen – en inspirationsbok

Kategorier: Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Köp här
Ett bra bibliotek rymmer allt som är intressant! Päivi Almgren och Päivi Jokitalo har såväl fysiskt som virtuellt rotat igenom bibliotek runt om i världen och träffat på branschens internationella toppaktörer. Resultatet är en idé- och inspirationsbok för alla som arbetar på eller med bibliotek på olika sätt. Biblioteket i världen – en inspirationsbok presenterar på ett underhållande och inspirerande vis evenemang, serviceformer, marknadsföringsmetoder, partnerskap, utvecklingsprojekt samt hur man når sina målgrupper – metoder, som med stor framgång testats på bibliotek runt om i världen. Trenden är att användarna inkluderas i utvecklingen av tjänster. Det ska vara kul på bibliotek! Päivi Almgren är inspektör för bildningsväsendet i Finland och Päivi Jokitalo är planläggare för nationella biblioteksnättjänster på det finska Nationalbiblioteket.