Bläddra

Big Bang : questions to physicists and cosmologists

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap

Big Bang : questions to physicists and cosmologists

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap
Köp här
The author believes that parts of Big Bang theory is not scientifically based and therefore try to stimulate debate by taking up some concepts and ask questions to physicists and cosmologists. Författaren anser att delar av Big Bang teori har icke vetenskaplig grund och därför försöker väcka debatt genom att ta upp några begrepp och ställa frågor till fysiker och kosmologer.