Bläddra

Bildens kraft, makt och ansvar

Kategorier: Kommunikationsvetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
Köp här

Bildens kraft, makt och ansvar

Kategorier: Kommunikationsvetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
Köp här

Bilden är det nya svenska språket, sägs det ofta. Vi kommunicerar ständigt med foto, film, illustrationer och teckningar. Men inser vi egentligen kraften, makten och det ansvar, inte minst, som detta starka och effektiva språk för med sig?

Denna bok, Bildens kraft, makt och ansvar, bygger på en "upplevelse-pedagogik" i form av ett samspel mellan aktuellt bildmaterial och korta texter (tre kapitel) för att sätta igång resonerande tankar i detta omfattande och viktiga ämne.

Ytterligare kapitel kompletterar med idéarbete och produktion av visuellt material för nyhetsförmedling och kommersiella budskap utifrån relationen mellan beställare, fotograf och betraktare.

Detta är en bok för professionella visuella kommunikatörer på olika stadier samt en medie- och bildintresserad allmänhet.

Bo Bergström är författare, utbildare, föreläsare och creative director. Han har skrivit ett tiotal böcker inom sitt område: samspelet mellan bild och budskap, särskilt Effektiv visuell kommunikation är en storsäljare som tryckts i elva upplagor och översatts till sju utländska språk. Bergström föreläser på ett flertal universitet och högskolor.

Andra böcker är Bild & Budskap, Reklam strategiskt, kreativt, Samspel text bild och Tala om bilder. Bergström är bosatt i Stockholm och landsledande expert inom sitt område.