Bläddra

Binninge Skola 1909-1965

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Binninge Skola 1909-1965

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Jag kände dock att det bara måste göras. Så mycket intressant information om Binninge Skola och dess elever som finns hos dem som gick där, kan inte bara få försvinna. Jag tycker att vi är skyldiga att spara allt vi vet och kommer ihåg om vår gamla skola så att det är tillgängligt för våra barn och barnbarn och ännu fler kommande generationer, och att sammanställa den här boken är ett sätt att spara information åt framtiden. Tänk om tv, mobil och dator funnits i början på 1950 talet! Hade vi som gick i Binninge skola då blivit annorlunda? Hade vi valt andra utbildningar? Hade vi fått andra mål i livet? Ja, troligtvis. Men något som inte hade påverkats skulle ändå ha varit känslan av att ha tillhört den privilegierade skara som en gång haft förmånen att få studera i Binninge Skola Jag önskar alla som läser den här boken en trevlig stund fylld med minnen från en tid som på gott och ont, aldrig återkommer. I kapitlet Skolminnen från Binninge skola finns ett avsnitt med skolnostalgiska ord som förhoppningsvis ska ge er associationer till egna tankar och upplevelser under skoltiden. Så läs de orden med eftertanke! Jag vill rikta ett stort tack till dem som på olika sätt bidragit med uppgifter, av olika slag, till denna bok. Ett stort tack även till de andra medlemmarna i arbetsgruppen för skolträffarna (Ann-Sofi, Ingegerd och Nisse), som stöttat och hjälpt mig att driva igenom detta bokprojekt. Att så mycket i boken handlar om mig, 50-talet och hur det var i Binninge skola då, beror till en del på att jag själv gick i skolan där mellan hösten 1948 och våren 1954. Det har också varit svårt att få bidrag från tidigare lärare och elever. Många har mycket att berätta och bidra med, men tyvärr har jag inte lyckats få dem att skriva eller ringa till mig. Så mycket roligare är det då att några ändå tog sig tid att lämna skolböcker, uppsatsböcker, foton, brev eller muntliga berättelser. Något som jag verkligen uppskattar och för vilket jag tackar extra mycket. Det har också varit svårt att hitta adresser och därmed få tag i några uppgifter från de som gick i skolan på 60-talets början. Detta beroende på ofullständiga klassböcker som saknade bland annat personnummer, (dessutom saknas klassböcker för åren 1936-37, 1953-54 och 1954-55 i kommunens arkiv). De som gick i skolan på 30 och 40-talen och tidigare, har varit lättare att hitta adresser till, men de kanske å andra sidan inte alla varit så intresserade av att dela med sig av gamla skolminnen som för en del inte alltid varit helt positiva. Om intressanta uppgifter och berättelser fortsätter att strömma in också efter bokens tryckning är det inte alldeles omöjligt att ett häfte med kompletterande material kommer att tryckas om några år.