Bläddra

Bipolär sjukdom : Kliniska riktlinjer för utredning och behandling

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: specialiteter Psykiatrisk vård
Köp här

Bipolär sjukdom : Kliniska riktlinjer för utredning och behandling

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: specialiteter Psykiatrisk vård
Köp här
Dessa riktlinjer har som målsättningen att ge vägledning och fördjupad kunskap för kliniker som kommer i kontakt med bipolär sjukdom på sjukhus, specialmottagningar eller allmänna vuxen- och barnpsykiatriska mottagningar. De syftar till att: • Motverka under- och överdiagnostik av bipolaritet. • Medverka till att alla patienter med bipolär sjukdom erbjuds en integrerad, evidensbaserad farmakologisk och psykopedagogisk behandling. • Medverka till att alla patienter med bipolär sjukdom erbjuds en långsiktig, noggrann uppföljning och utvärdering av behandlingsinsatser. • Ge riktlinjer för handläggning av bipolär sjukdom i relation till graviditet och barnafödande. Riktlinjerna inleds med en kortfattad beskrivning av bipolärbegreppet, historik, etiologi och avgränsningsproblem kring bipolaritet. Därefter behandlas diagnostik, farmakologisk behandling, psykologisk behandling, graviditetsaspekter samt organisation av bipolärvård. Boken är i första hand skriven för vuxenpsykiatrer, men är även lämplig för personal inom barn- och ungdomspsykiatrin. Den kan med fördel användas i undervisning av läkare och andra personalkategorier. Även patienter och anhöriga kan ha utbyte av att läsa boken. Svenska Psykiatriska Föreningen har sedan 1996 utformat kliniska riktlinjer för en rad psykiatriska områden. Bipolär sjukdom − kliniska riktlinjer för utredning och behandling är den fjortonde skriften i serien Svensk Psykiatri.