Bläddra

Biskop Bertil undervisar : hittills outgiven bibelundervisning

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Kritik och exeges av heliga texter Religion och tro
Köp här

Biskop Bertil undervisar : hittills outgiven bibelundervisning

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Kritik och exeges av heliga texter Religion och tro
Köp här
Biskop Bertil E. Gärtner (19242009) var en mycket flitig predikant och föreläsare som hade förmågan att tydligt och enkelt förmedla det centrala i den kristna tron, och på ett övertygande sätt grunda det i Kyrkans samlade och traderade tro. Som föreläsare och predikant blev han därför också uppskattad, och som en konsekvens av det har hans föredrag och predikningar getts ut i skilda sammanhang. De texter som presenteras här har aldrig tidigare varit publicerade i bokform. Med dessa texter av olika slag: föredrag, predikningar, skrifte- och prästvigningstal liksom andakter/meditationer vill utgivaren lyfta fram biskop Bertils gärning och göra hans undervisning tillgänglig för fler. Detta är texter att vända åter till och på nytt ta spjärn emot till uppbyggelse, inspiration och förnyelse i kyrkogärningen i dag. Arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse vill med denna sin årsbok 2012 bidra till inspiration och glädje för alla som vill befästas och fördjupas i tron på inkarnationens hemlighet, liksom på det uppenbarade Ordets makt och giltighet också i dag.