Bläddra

Blodersättning och vätsketerapi – – inom akutvård, anestesi, kirurgi och intensivvård

Kategorier: Medicin och omvårdnad Medicinska handböcker och referensmaterial

Blodersättning och vätsketerapi – – inom akutvård, anestesi, kirurgi och intensivvård

Kategorier: Medicin och omvårdnad Medicinska handböcker och referensmaterial
Vilken sorts vätska, hur mycket blod, när, hur och varför? Blodersättning och vätsketerapi går igenom dagens utbud av blodprodukter och infusionsvätskor, och beskriver förtjänster och nackdelar men även fallgropar och risker vid felanvändning.

Intravenös infusion av blod och vätska är viktiga behandlingar i samband med kirurgiska operationer, trauma och intensivvård. Säker behandling kräver kunskaper om hur medlen verkar i kroppen. Boken beskriver på ett lättfattligt sätt viktiga fysiologiska mekanismer och presenterar de senaste vetenskapliga rönen. Förutom den teoretiska bakgrunden läggs stor vikt vid praktisk behandling.

Blodersättning och vätsketerapi fokuserar på verksamhet som bedrivs på akutmottagningar och operations- och intensivvårdsavdelningar, men mycket av innehållet har betydelse för arbetet på vårdavdelningar, främst inom kirurgiska discipliner. Målgrupper är både studerande och verksamma läkare och sjuksköterskor, och även andra studerande inom vårdyrken.