Bläddra

Boken om vikingarna

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här

Boken om vikingarna

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här
Ingen historia blir levande om inte människor finns med. I boken möter vi ett antal starka personligheter, däribland – ovanligt nog – några kvinnor. Även helt anonyma människor bidrar till läsupplevelsen, så till exempel en kvinna som blivit övergiven av sin älskade. Vid en rysk flodbank, i fuktiga kulturlager, har brev skrivna på näver hittats. Kvinnan skrev: ”Om du hållit mig kär så hade du slitit dig loss från folks ögon och kommit.” Vikingarna var goda organisatörer, en förutsättning för att lyckas med de omfattande expeditionerna i snart sagt alla väderstreck. Vidare var de skickliga ingenjörer och, som vi vet, formidabla skeppsbyggare. Hur uppfattades vikingarna på sin tid av människor från andra kulturer? En del skrev ned sina intryck. I Boken om vikingarna får vi läsa deras egna ord! Bland annat förvånade vikingen sin omvärld med sitt demokratiska styrelsesätt och med kvinnans starka ställning.