Bläddra

Boken som fetisch : numrerade upplagor i Sverige 1819-1915

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Förlagsbranschen och bokbranschen Förlagsbranschen och bokbranschen, press och journalistik Industrier och branscher Litteraturvetenskap och litteraturkritik Media-, underhållnings-, informations- och kommunikationsbranschen

Boken som fetisch : numrerade upplagor i Sverige 1819-1915

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Förlagsbranschen och bokbranschen Förlagsbranschen och bokbranschen, press och journalistik Industrier och branscher Litteraturvetenskap och litteraturkritik Media-, underhållnings-, informations- och kommunikationsbranschen
Sedan litteraturens uppkomst har människan strävat efter att reproducera text utan att innehållet förändras. Identiska kopior av texten skulle skapas av den noggranna skrivaren. Uppfinnandet av tryckpressen var ett stort steg framåt, men exemplaren varierade fortfarande på grund av tekniska brister eller dåligt hantverkskunnande. Det var inte förrän vid sekelskiftet 1800 som man slutligen nådde sitt mål. Just kring denna tidpunkt uppkom ett nytt fenomen, böcker publicerade i begränsade, numrerade upplagor. Det vill säga upplagor där varje enskild volym gjordes unik, döpt med en egen siffra - detta mer än femtio år innan grafiska konstblad började numreras. Dessa upplagor är svåra att spåra. Bibliotekskatalogerna anger normalt inte om en bok tryckts i numrerad upplaga. Avsikten med denna bok har därför varit dubbel. Dels att skapa en inventering av samtliga numrerade upplagor som publicerats i Sverige, på svenska eller av svenska boktryckare fram till och med 1915. Dels att analysera fenomenet och vilken funktion det har haft för författarna, förläggarna och bokköparna.