Bläddra

Bokföring och förenklat årsbokslut år 2009 för kulturarbetare och andra med enskild firma

Köp här

Bokföring och förenklat årsbokslut år 2009 för kulturarbetare och andra med enskild firma

Köp här
Innehåll Välkommen till boken För vem är boken? 8 Du som startar verksamheten i år Öppningsbalansräkning 10 Om momsen Allmänt om moms 18 Registrering Redovisning 20 Att lyfta ingående moms 21 Om bokföring Bredvidläsning 24 Allmänt om bokföring 26 Bokföra manuellt eller på dator? 29 Kontoplaner 31 Mitt kontoförslag: En minimodell 32 De mysteriösa Debet och Kredit 36 Enkel och dubbel bokföring 39 Bokföringsexempel Ingående balans: Nystartaren 42 Ingående balans: Fortsättaren 44 Det svåra kontot Eget kapital 46 Egna uttag och insättningar 47 Kontering 49 Rättelse Verifikation saknas 50 Inköp 52 Försäljning 54 Försäkringar 57 Inventarier 58 Kontot Kundfordringar: Du får betalt 60 Kundförlust 61 Kontot Leverantörsskulder: Du betalar 63 Kurser och annan utbildning 64 Lokalkostnader 65 Låneskulder 68 Representation 69 Reskostnader 70 Sjukpenning 74 Skatter 75 Telefon Bredband 76 Traktamenten 78 Varulager 80 Ytterligare fall 82 Avstämning av bokföringen 86 Ett årsbokslut blir till Blanketten 88 B4 Inventarier 90 B6 Varulager 93 B7 Kundfordringar 95 B9 Kassa och bank 97 B13 Låneskulder 98 B15 Leverantörsskulder 99 Eget kapital och färdig Balansräkning 101 R1 och R2 Intäkter 102 R3 Bil- och bostadsförmån 104 R4 Ränteintäkter 106 R5 och R6 Kostnader 107 R8 Räntekostnader 109 R11 Årets resultat 110 Förenklat årsbokslut färdigt 111 Bilagor Bas 2009 112 Faktura 113 Register 115