Bläddra

Bokföringslagen, revisionslagen, revisorslagen

Köp här

Bokföringslagen, revisionslagen, revisorslagen

Köp här
Den nya bokföringslagen har varit i kraft i fem år. Bokföringsnämnden, med ansvar för utvecklandet av god redovisningssed, har under hand kompletterat ramlagen med allmänna råd, vägledningar och uttalanden. En ny revisorslag trädde i kraft den 1 januari 2002 som ytterligare betonar revisorns oberoende. Revisorsnämnden har tillsynsansvar för efterlevnaden och utveckling av de normer som gäller för revisionsverksamhet och för revisorer, dvs. de yrkesetiska normerna god revisorssed och god revisionssed.
Bokens andra upplaga har fått en ändrad titel för att bättre spegla det utökade innehållet. Till följd av bokens konkreta behandling av ämnet blir den en praktisk handbok för alla som i sin verksamhet behöver sätta sig in i vad bokföringslagen, revisionslagen och revisorslagen innebär. Bokens djup och bredd gör den också lämpad för utbildning på universitetsnivå.