Bläddra

Bolån – Kunskap för Swedsecs licensiering

Kategorier: Bank- och finansväsen: studiehandledningar och handböcker Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Kredit och kreditinstitut

Bolån – Kunskap för Swedsecs licensiering

Kategorier: Bank- och finansväsen: studiehandledningar och handböcker Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Kredit och kreditinstitut
Köp här

Under de senaste åren har bostadspriser och finansiering av bostadsköp rönt stor uppmärksamhet. Bostäder har stigit i pris och bolånet är ofta en stor del av människors ekonomi. Bolånerådgivning blir därmed allt viktigare för såväl den enskilda bostadsköparen som samhället i stort. I skenet av detta presen­terades 2015 en utredning (SOU 2015:40) med förslag för att förbättra rådgivningen och stärka konsumentskyddet. Detta har lett till att samtliga bolånerådgivare ska licensieras hos SwedSec för att säkerställa en branschgemensam kompetens och öka konsumentskyddet.


Bolån ger kunskaper motsvarande SwedSecs kunskapskrav för bolånelicens och syftar till att bolånerådgivare ska förstå hur privatpersoners ekonomi, i olika livssituationer, påverkas av ett bostadsköp. Boken ger en överskådlig och pedagogisk beskrivning av vad ett bolån innebär och innehåller allt som en rådgivare behöver för att kunna ge sina kunder en god bolånerådgivning. Bolån ger de nödvändiga kunskaperna inom nationalekonomi och finansiell ekonomi samt förklarar hur privatekonomin påverkas av inkomstskatt och familjerätt. Bolån går även igenom processen vid köp och pantsättning av bostäder och vilka faktorer som påverkar människors ekonomiska trygghet.