Bläddra

Borgen och tredjemanspant

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning
Köp här

Borgen och tredjemanspant

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning
Köp här
Den senaste upplagan av föreliggande arbete utkom 2002 och några verkligt stora förändringar har inte skett i rättsläget sedan den tidigare utgåvan. Den genomgående avsikten vid utarbetandet av denna upplaga har varit att framställningen fortsatt ska vara funktionell och att den ska utgöra en naturlig fortsättning från tidigare upplagor. Även om själva texten ändrats och strukturerats om i vissa avsnitt, har det varit författarens avsikt att följa intentionen och de grundläggande ställningstagandena från tidigare. Borgen och pant tjänar samma syfte – att skapa säkerhet för kreditgivare eller annan som har fordringsanspråk. Det har länge varit på tal att nya regler om pant och borgen skulle utarbetas, men de initiativ som tagits har inte givit något resultat. Man är alltjämt hänvisad till några få äldre bestämmelser med vissa strövis förekommande kompletteringar samt talrika rättsfall och litteratur i ämnet.