Bläddra

Börja från början

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk

Börja från början

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här
Börja från början är ett läromedel för nyanlända elever i lågstadiet som inte har byggt upp ett ordförråd i svenska. Boken kan även användas i förskoleklasser samt av nyanlända som går i mellanstadiet.Boken består av tio kapitel som behandlar ord och föremål som eleven finner i sin vardag – detta för att eleverna snabbt skall kunna börja kommunicera på svenska. Börja från början innehåller arbetsuppgifter som eleverna kan arbeta med självständigt. Detta möjliggör för eleverna att arbeta i klassrummet tillsammans med elever som är på en annan språklig nivå. Uppgifterna Färglägg och Rita ger tillfälle att träna svenska språket genom samtal om en bild som eleven själv har skapat.