Bläddra

Börja lära tidigt

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Börja lära tidigt

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Utvecklingspsykologen Dorothy Einon ger oss tips på hur man som förälder aktivt kan delta i och stötta barnets utveckling och inlärning under de första levnadsåren med hjälp av olika spel och aktiviteter. Barnet får stimulans och uppmuntran, självförtroendet växer och föräldrar och barn har roligt tillsammans. Boken beskriver också barnets fysiska och psykiska utveckling från noll till sex år och erbjuder praktiska lösningar på vanliga problem.