Bläddra

Box / Bråk och procent

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Köp här

Box / Bråk och procent

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Köp här
Träna matematik är en serie träningshäften som riktar sig till äldre elever, men där det matematiska innehållet är på en lägre nivå. Många elever i skolan högre stadier tycker att det är tråkigt när bilder och layout riktar sig till lägre årskurser. Här få dessa elever chansen att arbeta med ett material där layout och bilder är anpassade efter deras ålder. Givetvis passar häftena också som extra träning för elever i årskurs 1?3 också.