Bläddra

Bra bostäder för seniorer – en antologi

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: äldre Arkitektur Arkitektur: bostadshus Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Konst Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Köp här

Bra bostäder för seniorer – en antologi

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: äldre Arkitektur Arkitektur: bostadshus Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Konst Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Köp här
Antologin ”Bra bostäder för seniorer” har sin upprinnelse i en insikt om att kunskapen kring den ordinära senior- och äldreboendemarknadens förutsättningar inte är något allmänt tillgängligt. Vad menas med alla koncept, produkter och begrepp som t.ex. seniorboende, mellanboende, trygghetsboende, livsstilsboende, äldreboende, vård- och omsorgsboende, korttidsboende, särskilt boende eller somatiskt boende? Vilka är skillnaderna och vilka är likheterna? I boken sammanförs många aktörer som på olika sätt och utgångspunkter bidrar till en gemensam kunskapsöversikt kring seniorers behov av bostäder utifrån alla de aspekter som spelar in och ytterst rör ett beslut om att bostadsanpassa eller flytta till något nytt och mer ändamålsenligt boende. Syftet är att lyfta fram aktuell idé- och kunskapsutveckling inom det breda kunskapsområdet som rör seniorers boende utifrån boendets fysiska och sociala innehåll och genom att lyfta fram ett antal goda exempel på bostäder för seniorer i Sverige. Boken vänder sig till personer i beslutsfattande ställning och personer som kan göra skillnad för att få till stånd fler och bättre bostäder för seniorer och äldre. Till exempel politiker, tjänstemän, bostadsutvecklare, arkitekter, konsulter, verksamhetsutövare, studenter inom den högre utbildningen, forskare och akademiker och inte minst de seniorer som söker ett alternativ till nuvarande boende och andra som driver opinion i frågan.