Bläddra

Brev till framtiden

Kategorier: Antologier Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt

Brev till framtiden

Kategorier: Antologier Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
År 2020 skakades världen om när pandemin blev ett faktum. Under våren ombads Författarcentrum Syds medlemmar, bestående av 400 yrkesverksamma författare i Syd-Sverige, att skriva brev till framtiden om den märkliga tid vi befinner oss i. En personlig reflektion i brevform som ett bidrag till en gemensam historia. Av de inkomna bidragen valdes 21 texter ut som nu finns att läsa i den här boken.
Vi tänker oss detta projekt som en litterär men också akut dokumentation av en företeelse som skiftat vår verklighet. Kommande generationer kan läsa våra brev som en polyfoni av en egendomlig episod i världens historia, eller som början på något vi ännu inte fått grepp om.
Texterna går kronologiskt genom pandemiåret 2020. Våra författare utgår från Skåne, Örestad, Blekinge, Småland, Öland och Göteborg. De befinner sig i olika skeden i livet där deras unika upplevelser, drömmar och fantasier speglar det universellt mänskliga.