Bläddra

Brinna för mycket : en roman om en människas sönderfall

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Köp här

Brinna för mycket : en roman om en människas sönderfall

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Köp här
Denna dokumentärroman bygger på min egen mobbningshistoria. Skälen till att jag skrivit den är många: Det viktigaste skälet är att försöka förstå, vad som verkligen hände. Jag har inte fått något entydigt svar. Kanske konturer. Och en välbehövlig distans. När man blir berövad sin yrkesidentitet utan att förstå varför, tappar man fotfästet. När man blir berövad sin livsuppgift utan att förstå varför, tappar man tilltron. Till sig själv. Till andra. När man blir berövad sin självkänsla utan att förstå varför, blir man ingen. Många drabbade går in i kroniska sjukdomstillstånd. Andra tar sina liv. Några få går vidare med ärrade själar. Boken är också skriven för att andra ska förstå.Vad som händer inuti en människa som utsätts för långvariga kränkningar. Om denna bok kan kasta ljus, ge nycklar till förståelse, upplysa, kartlägga, mana till uppror eller rädda en annan människa från att gå under, så har boken nått sitt syfte. Då var den värd att skrivas.