Bläddra

Bröstcancer

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här

Bröstcancer

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här
Det är tyvärr bröstcancer. Varje dag får ca 20 kvinnor i Sverige diagnosen bröstcancer. Ålder är en av riskfaktorerna, att drabbas före 45-årsåldern är mycket ovanligt. Men vilka är de övriga riskfaktorerna? Kan man förebygga bröstcancer? Den här boken ger en detaljerad överblick av vad bröstcancer är, hur sjukdomen botas och vad den framtida forskningen koncentreras på. Vad väntar dig som fått diagnosen bröstcancer? Vilka behandlingsalternativ finns? Hur kommer du att reagera på behandlingen? Och vad händer om cancern kommer tillbaka eller sprider sig? Bröstcancer är skriven av experter som dagligen svarar på svåra frågor från patienter och anhöriga. Faktarutor och tabeller kompletterar den lättillgängliga texten och i slutet av boken finns en uppslagsdel med uppgifter om var du kan hitta mer information. Bröstcancer är den vanligaste cancerformen i världen bland kvinnor, men även om allt fler drabbas, botas glädjande nog också fler och fler. Pelle Olsson, Medicinsk access 8/9 2007 "Boken riktar sig till alla som vill fördjupa sig i ämnet bröstcancer. Den är ytterst välskriven och innehållsrik. Den innehåller flera utmärkta kapitel om bl.a. riskfaktorer för bröstcancer, diagnostik och behandling samt aktuell forskning. Hur diagnosbeskedet emottas samt vanliga reaktioner i samband med detta behandlas på ett insiktsfullt sätt liksom psykosociala reaktioner och problem i samband med behandling. Bröstcancer är skriven på ett utmärkt och lättfattligt språk, ordförklaringarna är mycket bra liksom faktarutor och tabeller."