Bläddra

Brott i nära relationer : en nationell kartläggning

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Köp här

Brott i nära relationer : en nationell kartläggning

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Köp här
Människors utsatthet för olika former av psykiskt och fysiskt våld av en nuvarande eller tidigare partner beskrivs här. Syftet med kartläggningen är att få bättre kunskap om brott i nära relationer i Sverige: Hur utbrett är problemet? Hur kan det ta sig uttryck? Vilka är de som utsätts?

Brott i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem som orsakar mycket lidande för de personer som utsätts. Majoriteten av dessa brott anmäls dock aldrig till polisen, vilket gör att denna typ av brottslighet måste undersökas på annat sätt än via statistiken över polisanmälda brott.

Kartläggningen bygger därför på ett nytt frågeavsnitt i Nationella trygghetsundersökningen (NTU), som Brå genomför årligen. Det nya frågeavsnittet är konstruerat för att kunna upprepas, vilket ger en unik möjlighet att användas som verktyg för att följa utsattheten över tid.