Bläddra

Brott och brottsutsatthet på kollektiva asylboenden under 2018. Brå rapport

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Köp här

Brott och brottsutsatthet på kollektiva asylboenden under 2018. Brå rapport

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Köp här

Under 2018 sökte 21 502 personer asyl i Sverige, och totalt över 30 000 personer bodde på olika asylboenden runt om i landet. Denna rapport är resultatet av en studie om brott och utsatthet på så kallade kollektiva asylboenden (en boendeform där själva bostadsrummen delas av 2–6 personer).

I rapporten kartläggs de polisanmälda brott som begåtts på sådana asylboenden under 2018. Rapportens analyser baseras på polisanmälningar och förundersökningsmaterial, samt på intervjuer med personer som genom sin yrkesutövning kommer i kontakt med asylboenden. Ett av de tydligaste resultaten av kartläggningen är att antalet brott varierar kraftigt såväl periodiskt som mellan de olika asylboenden som ingår i studien. Därtill framgår att boendemiljön innehåller flera riskfaktorer för brott, vilka både enskilt och tillsammans kan öka risken för brott. I rapporten identifierar Brå flera utmaningar för rättsväsendet, samt presenterar flera åtgärder för att underlätta situationen. Förhoppningen är att denna samlade kunskap ska kunna vara till nytta för regeringen, berörda myndigheter och rättsväsendet i deras arbete med att förebygga brott och brottsutsatthet på och mot Sveriges kollektiva asylboenden.