Bläddra

Brottsbalken : en kommentar. Del 1, (1-12 kap.) – brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m.

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
Köp här

Brottsbalken : en kommentar. Del 1, (1-12 kap.) – brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m.

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
Köp här
Brottsbalken. En kommentar Del I (1-12 kap.) Brotten mot person och fömögenhetsbrotten m.m. Studentutgåva 8 är en studentutgåva av den s.k. brottsbalkskommentaren avsedd att användas som kurslitteratur i straffrätt i juristutbildningen.
I denna åttonde upplaga har lagstiftning, rättspraxis och doktrin fram till den 1 januari 2017 beaktats.


Madeleine Leijonhufvud är professor emerita i straffrätt vid Stockholms universitets juridiska faktultet.
Per Ole Träskman är professor emeritus i straffrätt vid Lunds universitet.
Suzanne Wennberg är professor emerita i straffrätt vid Stockholms universitets juridiska fakultet.