Bläddra

Bryggan mellan skymning och gryning

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Klassisk poesi Poesi
Köp här

Bryggan mellan skymning och gryning

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Klassisk poesi Poesi
Köp här
Yosa Buson (1716 – 1783) betraktas som en av de fyra stora japanska haikumästarna, vid sidan av Basho, Issa och Shiki. Länge stod hans verk i skuggan av Basho´s diktning, men när Shiki omvärderade Busons poesi kom hans författande att lyftas fram. Masaoka Shiki publicerade 1896 verket Haiku Poet Buson i vilket han analyserade Busons diktning utifrån en modern realism. Shiki erkände Basho som haikupoesins mästare men han slog fast att Buson är Bashos jämlike och att han ibland överträffar den gamle mästaren.