Bläddra

Bua Båtafjorden : Väröhalvön i Halland – fåglar och natur samt en frekvensstudie av fågelarter 2004-2015, en sammanställning av samtliga inom området rapporterade arter

Kategorier: Djur och natur Livsstil, hobby och fritid Vilda djur Vilda djur: fåglar
Köp här

Bua Båtafjorden : Väröhalvön i Halland – fåglar och natur samt en frekvensstudie av fågelarter 2004-2015, en sammanställning av samtliga inom området rapporterade arter

Kategorier: Djur och natur Livsstil, hobby och fritid Vilda djur Vilda djur: fåglar
Köp här
Väröhalvön med Båtafjorden är en betydelsefull fågellokal för häckande, rastande och flyttande fåglar.
Syftet med boken är att användas dels som en redogörelse för närvarofrekvens av olika arter och dels som en fågelbok. Urvalet är slumpartat mellan 2004 och 2015 för att ge en bild av fågelåret på denna del av hallandskusten.

294 arter redovisas med text och fotografier. I diagram kan man se vilka arter som är vanligt förekommande under en viss månad.

Väröhalvön - ett naturområde mitt på "motorvägen" från Europa till Afrika för flyttande fåglar.