Bläddra

Budbärarens fotsteg : orientering kring texter från Gamla testamentet

Kategorier: Biblar Filosofi och religion Gamla testamentet Kristendom Kristna heliga texter Religion och tro
Köp här

Budbärarens fotsteg : orientering kring texter från Gamla testamentet

Kategorier: Biblar Filosofi och religion Gamla testamentet Kristendom Kristna heliga texter Religion och tro
Köp här
Budbärarens fotsteg utgör 56 andakter med utgångspunkt i Evangeliebokens förslag på gammaltestamentliga texter till kyrkoårets söndagar. I den tidigare boken Ett ljus på min stig behandlades 167 texter som bedömts lämpliga som underlag för helgmålsböner. Den här boken utgör en komplettering till Evangeliebokens övriga texter, sammanlagt 223 texter, som med fördel kan användas som underlag för personliga andakter eller förberedelser för en kommande gudstjänst.

Gamla testamentets texter är inte sällan svåra att förstå och ta till sig. Avsikten med den här boken är att göra bibeltexterna mer tillgängliga genom att placera dem i tiden, belysa den historiska situationen och om möjligt säga något om hur de kom till.

Stig Fred, född 1928, är pastor i Equmeniakyrkan och teologie doktor i gammeltestamentlig bibelvetenskap. Han har ett förflutet som biologi- och kemilärare, konsulent på skolöverstyrelsen och skolledare.